Correctie sectorindeling leverde grote modeketen premievoordeel op

Een grote modeketen verzoekt de Belastingdienst in 2006 om haar in te delen in de sector Grootwinkelbedrijf. De Belastingdienst deelt de modeketen pas met ingang van 2009 in deze sector in, omdat indeling in een andere sector pas kan plaatsvinden als zij 3 achtereenvolgende jaren voldoet aan de indelingsvoorwaarden voor die andere sector. Deze regel geldt alleen als een werkgever werkzaamheden verricht die tot verschillende sectoren behoren. Het Hof is het niet met de Belastingdienst eens en corrigeert de sectorindeling. Dat levert de modeketen premievoordeel op.

Het bedrijf waar het in deze zaak om gaat, exploiteert een aantal modewinkels. Omdat deze modeketen een loonsom heeft van meer dan € 4.980.455, verzoekt zij de Belastingdienst eind 2006 om haar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 in te delen in sector 19: Grootwinkelbedrijf. De Belastingdienst weegt het verzoek en komt tot de conclusie dat de werkzaamheden zowel kunnen behoren tot sector 17 (Detailhandel en ambachten) als tot sector 19 (Grootwinkelbedrijf). Een dergelijke samengestelde onderneming behoort tot de sector waarvoor ‘in de regel’ het meest wordt verloond. Concreet betekent dit dat herindeling pas volgt wanneer het bedrijf gedurende 3 achtereenvolgende jaren voldoet aan de voorwaarden voor indeling in die andere sector. In deze zaak zou herindeling dus niet eerder aan de orde zijn dan 1 januari 2009.
Het Hof is het hier oneens met de Belastingdienst. Volgens het Hof worden er geen verschillende soorten werkzaamheden verricht waaraan het premieplichtige loon kan worden toegerekend. Hierdoor is de ‘in de regelbepaling’ niet van toepassing. De winkelketen kan daardoor al met ingang van 2006 in sector 19 worden ingedeeld.
Commentaar
Stel dat de loonsom in deze zaak € 6.000.000 bedroeg. In dat geval bespaart de werkgever bijna € 60.000 per jaar. Dit bewijst maar weer eens dat het de moeite loont om na te gaan of ook uw cliënten nog wel juist zijn ingedeeld. Uiteraard kan de uitkomst hiervan ook minder gunstig zijn. De gewijzigde omstandigheden moeten echter hoe dan ook aan de Belastingdienst worden gemeld.
Bron: LJN: BW5524

Tags: Correctie, sectorindeling, modeketen, premievoordeel, belastingdienst